Prodejní výstava obrazů - Radka Zimová King

29. 06. 2017

Prodejní výstava obrazů - Radka Zimová King

19:00

Vernisáž k výstavě, která proběhne u nás v Café AdAstra.

Výstava LANDSCAPES představuje krajiny ve dvou částečně odlišných výrazových rovinách. Prvním celkem je iluzivní městská krajina zprostředkující zážitky spojené s pražským Podskalím a jeho okolím; druhá rovina je veskrze abstraktní, reprezentuje
krajinu jako prožitek otisknutý do barvy. Oba celky jsou však silně vzájemně prodchnuty. Tematické těžiště zájmu leží v oblasti městského života a přírody, jejich bezprostředního kontaktu, překrývání se a prolínání. Tento stabilní významový základ
pak umožňuje posouvat malbu dál od realistického znázornění až k abstrahovaný liniím. Takový typ malby pak svou bezpředmětností a barevnými kombinacemi navozuje atmosféru a pocit z dané krajiny; doslova jako by umělec obtiskoval do obrazu její duši
vnímanou duší svojí. Výběr LANDSCAPES je tedy obsahově velmi uceleným výstavním dílem. Jeho celistvost je patrná také na kompaktním malířském rukopisu autorky, jemuž je příznačná živá barevnost, avšak citlivě a harmonicky kombinovaná. Toto
expresionisticko-fauvistické pojetí poukazuje k výtvarné tradici, která dějiny umění přivedla právě k abstrakci.

FB EVENT